Akkoord: collectieve salarisreductie bespaart profvoetbal 35 miljoen euro

Vandaag hebben werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) een historisch akkoord bereikt over een pakket aan noodmaatregelen voor het betaald voetbal. Dit ter beperking van de negatieve gevolgen van de Covid-19 pandemie. Ook de ECV, CED en KNVB ondersteunen de maatregelen.

Daarmee is het betaald voetbal de eerste branche die in Nederland in deze corona-tijd collectieve afspraken heeft weten te maken over salarisreductie en neemt het een unieke positie in binnen Europa. De potentiële salarisreductie die door middel van de noodmaatregelen op jaarbasis gerealiseerd wordt, wordt geschat op circa 35 mln. Euro.

Inhoud noodmaatregelen betaald voetbal

Het pakket bevat collectieve aanbevelingen, alsook bindende afspraken. De aanbevelingen voor het (resterende deel van) seizoen 2019/2020 en de eerste seizoenshelft van het seizoen 2020/2021, zien op:

  • Het afzien van, danwel het vinden van een minnelijke regeling ten aanzien van collectieve bonussen;
  • een salarisreductie aan de hand van een progressieve staffel. Beginnend vanaf 2,5% voor jaarsalarissen voor meer dan € 25.000,- bruto per jaar en oplopend naar maximaal 20%, waarbij partijen hebben afgesproken rekening te houden met de overheidsmaatregelen;
  • het afzien van eventuele resterende vakantiedagen over het seizoen 2019/2020;
  • de mogelijkheid tot betaling van de vakantietoeslag over het seizoen 2019/2020 in de maand juni in plaats van de maand mei.

De bindende afspraken zien op:

  • Het tussentijds openbreken en verlengen van de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2023;
  • een verlaging van het verplichte aantal contractspelers in de Eerste Divisie, van 16 naar 14 in 2020/2021 en naar 15 in 2021/2022;
  • een verlaging van de toetsingsgrens betreffende de vakantietoeslag voor contractspelers in de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022;
  • het door de spelersvakbonden afzien van een verhoging van de werkgeversbijdrage per 1 januari 2021;
  • het indien mogelijk gelijk houden van het inkomenscriterium voor niet-EU spelers (als vastgesteld voor het seizoen 2019/2020).

Duur van de salarisreductie

De aanbevelingen ten aanzien van de salarisreductie gelden in beginsel tot 1 januari 2021.

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl