Clubvoorzitter spuwt gal: ‘KNVB is het gevoel met leden, klanten en medewerkers volkomen kwijt geraakt’

KMD-voorzitter Peter van den Berg (foto) heeft wekelijks zijn column op de website van de Wateringse club. Vaak gaat hij in op zaken die de club betreffen, maar ook geeft hij regelmatig zijn mening over landelijke voetbalzaken. Zoals nu over de agressie en excessen in het betaalde voetbal, maar Van den Berg spuwt nu ook zijn gal over arrogantie van de KNVB.

,,Naast die mooie kant heeft voetbal ook haar duistere kant. Ik heb mijn frustratie over de toegenomen agressie en excessen een aantal weken geleden al met u gedeeld. Mijn afkeer van wat er op de velden van het betaalde voetbal allemaal gebeurd is groot. Hooligans die de boel verzieken, het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van duurbetaalde professionals waarbij elke week wel een wedstrijd uit de hand loopt en het falende beleid van clubbestuurders, KNVB en Overheid om de agressie te beteugelen.

Het is van een diep triest niveau. We zijn te ver afgedreven van waar het allemaal om begon: lekker sporten en na afloop een gezellig samenzijn. Sport moet verbroederen, dat is het uitgangspunt. Het is daarom dat leden de KNVB hebben opgericht. Om wedstrijden te organiseren en te faciliteren. Met de groei van de voetbalsport, de groeiende populariteit van het voetbal en de toegenomen belangen kwam er een professionalisering. Meer professionalisering, meer geld, meer belangen en een alsmaar groter wordende organisatie met meer wetten en regels die zo langzamerhand haar primaire doelstelling uit het oog is verloren.

De KNVB is inmiddels net zo’n monsterlijke organisatie geworden als pakweg Shell, de Rabobank of “de Overheid”. Organisaties die het gevoel met leden, klanten en medewerkers volkomen kwijt zijn geraakt. Er moet vooral winst worden gemaakt of primair wetten, reglementen en protocollen worden nageleefd. Er is weinig empathie en verbinding meer met de verenigingen. De KNVB opereert vanuit een ivoren toren en moet, wil ze het tij keren, weer snel naast haar leden en alle verenigingen gaan staan. Met betrokken verenigingsmanagers die proactief in contact staan met alle verenigingsbesturen en korte lijnen hebben met de interne afdelingen binnen de KNVB en maar één belang dienen: het welzijn van haar verenigingen.

Ik blaas misschien wat hoog van de toren, maar maak me oprecht zorgen over de toekomst van onze amateurcompetitie. Bij KMD gebeurt ook wel eens wat en we zijn niet roomser dan de paus, maar het excessieve gedrag staat niet in verhouding tot de meerdere vreselijke ervaringen die we dit seizoen hebben gehad met een aantal verenigingen. Daarop hebben we (het bestuur en de betreffende elftallen) besloten niet meer tegen deze elftallen te spelen omdat de veiligheid (na meerdere excessen) van onze spelers niet kon worden gegarandeerd. Het bizarre in het geval van de JO23 is dat niet de agressor door de KNVB werd aangepakt, maar KMD uit de competitie is genomen wegens niet op komen dagen. Ik bespaar u de details met al het werk dat het bestuur en vooral bestuurslid Marco Schregardus heeft gehad, maar we hebben er alles aan gedaan om vanuit de verbinding, fairplay en het adagium “sport verbroedert” te handelen.

De arrogantie van de KNVB is dat ze ergens in het volgende seizoen best wel in gesprek met ons willen, om over de toegenomen agressie te praten. In mijn ogen een brevet van onvermogen en nihil empathie voor wat de vereniging en haar leden heeft doorstaan. Helaas is de KNVB verworden tot een instelling die te ver is afgedreven van wat ooit de bedoeling was toen ze door haar leden werd opgericht.”

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl