Excelsior’20 stopt na ruim 100 jaar op zondag

Deze week heeft het voetbalbestuur van Excelsior’20 besloten om vanaf komend voetbalseizoen de overstap te maken van het prestatieve zondagvoetbal naar de zaterdag. Het bestuur is tot dit besluit gekomen na overleg met de technische commissie, staf en spelersgroep.

In onderling overleg zijn wij tot de conclusie gekomen dat het prestatieve voetbal niet meer haalbaar is op de zondag. De laatste jaren is een duidelijke tendens zichtbaar. Het prestatieve voetbal op de zondag neemt sterk af en is in de regio West gehalveerd in de laatste jaren. Dit maakt dat voor competitiewedstrijden steeds grotere afstanden moeten worden afgelegd waardoor de spelers meer tijd kwijt zijn voor een wedstrijd. Daarnaast kiezen steeds meer (jeugd) spelers om te voetballen op de zaterdag en de zondag vrij te houden voor allerlei andere doeleinden.

IMPULS

Met dit besluit willen we binnen Excelsior’20 onze zaterdag selectie een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geven en met een zo sterk mogelijke selectie aantreden in de zaterdag 4e klasse. Een selectie die ook gekenmerkt wordt door vele bekende gezichten en stafleden binnen de club. Het doet ons daarom goed om te kunnen bevestigen dat nu al bekend is dat een groot deel van onze zondag selectie de overstap zal maken naar de zaterdag selectie.

Het bestuur is ervan overtuigd met dit besluit te hebben gehandeld in het belang van Excelsior’20 en haar leden. Van het bestuur mag worden verwacht tijdig te anticiperen op de veranderende omgeving en besluiten te nemen die de club klaarmaken voor de toekomst.

Na ruim 100 jaren prestatief te hebben gevoetbald op de zondag, wordt het hart van Excelsior’20 nu voortgezet op de zaterdag. De tijd is aangebroken om nu in de zaterdagcompetitie te laten zien uit wat voor hout wij gesneden zijn. Wij kijken uit om samen met jullie allemaal onze jongens aan te moedigen tijdens hopelijk vele mooie, spannende, sportieve en drukbezochte streekderby’s.

Foto: Mischa Keemink


Het laatste nieuws:

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl