Doek valt voor voetbalbolwerk RKSV Leonidas

RKSV Leonidas is ingehaald door de tijd. De roemruchte voetbalvereniging houdt op te bestaan. Geert Hof (interim-voorzitter van de Stichting Leonidas Facilitair) geeft eenmalig en exclusief uitleg over dat pijnlijke maar onvermijdelijke besluit, in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen en met verenigingsvoorzitter Bart Kreft aan zijn zijde.

Waarom wordt dit besluit genomen?

‘We zijn als vereniging ingehaald door de tijd en de maatschappelijke ontwikkelingen. Organisatorisch kwamen we in de knel doordat we onvoldoende vrijwilligers konden mobiliseren. Financieel gezien zou dat komend seizoen hebben geleid tot een tekort van 100.000 euro. In de komende seizoenen zou dat tekort eerder groter dan kleiner zijn geworden.’

Welke maatschappelijke ontwikkelingen?

‘In eerste instantie speelde de ontzuiling natuurlijk een rol. Daardoor kwamen katholieke voetballers niet meer als vanzelfsprekend naar katholieke voetbalclubs als Leonidas en Aeolus. Dat hebben we opgevangen doordat we een warme vereniging bleven, met een goede jeugdopleiding en selectie-elftallen die op hoog niveau speelden. Vervolgens veranderen de wijken waaruit de meeste van onze leden afkomstig waren. Daarmee veranderde ook het karakter van onze club. Ook daar hebben we in eerste instantie goed op ingespeeld. Leonidas was een voorbeeld van geslaagde integratie. Maar organisatorisch stelde het ons in de loop der tijd tot uitdagingen die we niet meer het hoofd konden bieden.’

Zoals?
‘Ook de meeste van onze leden gingen de club meer als een soort sportschool zien waar je tegen betaling van de contributie kunt komen voetballen. Dat vraagt om een ‘product’ dat we gewoon niet meer tegen redelijke kosten konden leveren. Alleen al onze accommodatie was daar niet toereikend voor. Maar ook verdween de bereidheid om als vrijwilliger voor de club te werken, net als gewoontes in betrokkenheid van de ouders van onze jeugdspelers, kantinebezoek en het kijken naar het eerste elftal. Alles bij elkaar is misschien de conclusie dat het verenigingsmodel zichzelf heeft overleefd, zeker in de grote steden.’

Hoe moeilijk was de beslissing?
‘Het was even pijnlijk als onvermijdelijk. Er komt toch een eind aan een tijdperk met eindeloos veel mooie herinneringen en vriendschappen. Maar we konden echt niet anders meer. Bovendien plaatsen we de deze beslissing graag in de juiste proporties. De wereld bestaat al 4,5 miljard jaar en telt 6,5 miljard mensen. Voor 750 leden, waarvan 450 spelende leden, komt nu een eind aan een periode van 128 jaar.’

Komt het tekort op de verenigingsbegroting vooral door het betalen van de selectiespelers?
‘Zeker niet. Alle betalingen die te maken hebben met de zaterdag- en zondagselecties worden opgebracht door sponsoren en blijven volledig buiten de exploitatie van de vereniging.’

Waren die sponsoren niet bereid om juist de verenging te sponsoren?
‘Onze ervaring is dat sponsoren bij succes willen horen, bij presteren op een niveau waarop ze zich ook zelf konden etaleren.’

Had een fusie niet meer voor de hand gelegen?
‘Dat hebben we zeker geprobeerd. Vooral om het voor onze leden zo goed mogelijk te regelen en zónder belemmerende voorwaarden voor wat betreft onze verenigingsnaam en clubkleuren. Met SVV uit Schiedam waren we heel ver om de zondagselectie en een aantal andere seniorenteams onder te brengen, maar dat plan strandde in de ledenvergadering bij SVV.

In Schiedam werd onder meer gesproken over aanzienlijke schulden bij Leonidas. Hoe zit dat?
‘Die zijn er niet. Geen sprake van! Alle rekeningen zullen netjes worden betaald. Nogmaals, het kernprobleem is een structureel exploitatietekort van 100.000 euro in de vereniging voor de komende jaren.’

Verwijten jullie jezelf iets?
‘Het zou arrogant zijn om te denken dat het niets met ons zelf te maken heeft. In een aantal opzichten hebben we zelf wel de boot gemist, om het maar mild te formuleren. We hebben in elk geval te laat onderkend hoe groot dit probleem zou worden, zelfs toen we zagen dat andere gerenommeerde amateurclubs als CVV, De Musschen, Xerxes, Zwart-Wit ’28 en Neptunus niet meer op eigen kracht konden blijven bestaan of zelfs helemaal verdwenen.’

Was er te veel aandacht voor de eerste elftallen ten koste de hele vereniging?
‘Dat is in elk geval nooit de bedoeling geweest. Maar we weten dat die gedachte binnen de club ook wel wat leeft. Ik zie vooral voorbeelden dat we op vrijdagavond aan het rondbellen waren om een lager elftal compleet te krijgen. Dat soort dingen waren minder zichtbaar, maar wel aan de orde van de dag.’

Is er een concreet voorbeeld van ‘de boot missen’?
‘Damesvoetbal… Daar zijn we te vroeg mee begonnen en te vroeg mee opgehouden. 10 jaar geleden leverde het damesvoetbal ons vooral veel gedoe op, ook omdat onze accommodatie er niet op was berekend. Daarom zijn we ermee gestopt. Nu zien we elders dat het is uitgegroeid tot een verrijking van het verenigingsleven.’

En de betaling van vrijwilligers en spelers?
‘We zijn vrij vroeg begonnen met het betalen van werk dat in de 90 jaar daarvoor altijd vrijwillig werd gedaan. We konden toen écht geen mensen meer krijgen om dat werk te doen. Dat heeft een bepaalde periode goed gewerkt, maar er is ook een andere kant van die medaille: als je er eenmaal mee bent begonnen, doet niemand meer iets onbetaald. Ja, dat is achteraf een wrange constatering. Het betalen van spelers begint in het hele amateurvoetbal te knellen. Wat 50 jaar geleden onschuldig begon, knaagt nu aan de fundamenten van het verenigingsleven. Maar ja, stoppen met betalen betekent, in de huidige omstandigheden, stoppen met spelen het hoogste niveau. Het zou alleen werken als je er allemaal mee stopt, of in elk geval redelijke afspraken maakt. Maar dat zie ik niet gebeuren…’

Wat gaat er nu met de leden gebeuren?
Daar werken we dag en nacht aan. Er is een aantal contacten met andere verenigingen over het onderbrengen van onze spelende leden. Zodra daar meer duidelijkheid over is, melden we ons weer.’

De Rotterdamse Rooms-Katholieke Sport Vereniging Leonidas is opgericht op 30 oktober 1909, als voortzetting van de in 1892 opgerichte vereniging Rotterdam. In 2012 won Leonidas als de eerste Rotterdamse club de landelijke KNVB-beker. De vereniging bestond uit 7 seniorelftallen op de zondag en 5 seniorelftallen op de zaterdag. Het eerste elftal op de zondag kwam tot en met seizoen 2019-2020 uit in de hoofdklasse. Daarnaast waren er 20 jeugdelftallen jeugdelftallen én 4 zaalvoetbalteams. De traditierijke thuishaven van Leonidas is gelegen aan het Erasmuspad 9 in Rotterdam. RKSV Leonidas, ingeklemd tussen de Rotterdam-Schiebroek en het Oude Noorden, speelde een belangrijke rol in de wijk, met name voor de jeugd. Leonidas was ook een integratievoorbeeld, waar kinderen en volwassen met veel verschillende nationaliteiten in goede harmonie samenspeelden.

Door: Voetbalrotterdam
Foto: Mischa Keemink


Het laatste nieuws:

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl