KNVB: ‘In voorjaar 2021 mogelijk al besluiten over voetbalpiramide’

Tijdens de najaarsvergadering van de KNVB werd ook stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen de competities van het amateurvoetbal. Een van de ontwikkelingen is de wijze waarop er in de toekomst wordt omgegaan met de huidige scheiding tussen het zaterdag- en zondagvoetbal bij de A-categorie en de standaardteams.

De afgelopen seizoenen bleek dat in bijna alle districten verenigingen zijn die met hun eerste elftal overstappen van de zondag naar de zaterdag. Ook zijn er verschillende verenigingen die dit nog niet hebben gedaan, maar wel spelen met deze gedachte. Om op een goede manier hierop in te springen heeft in de zomer – op verzoek van het bestuur amateurvoetbal – een landelijke inventarisatie plaatsgevonden onder verenigingen en voetballers over de wensen en mogelijkheden rond het zaterdag -en zondagvoetbal. Een van de conclusies is dat het, gezien de grote impact op de gehele voetbalpiramide, vooralsnog te vroeg is om op dit punt tot (voorstellen voor) aanpassingen te komen.

De ledenraad stemde in met een procesvoorstel met daarin een ‘brede aanpak’ om te komen tot een aantrekkelijke en toekomstbestendige voetbalpiramide. In de voorjaarsvergadering van 2021 zal de voortgang van deze ‘brede aanpak’ worden besproken en kunnen wellicht, indien mogelijk, ook al op enkele onderdelen besluiten worden genomen.

Deel dit bericht: <br>Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl