KNVB: ‘Invoering van O23 en O21-competitie

De KNVB heeft onlangs (4 november) tijdens een vergadering weer met vertegenwoordigers van de Tweede en derde Divisie gesproken over diverse onderwerpen. Gehoord de clubs op die avond heeft het bestuur amateurvoetbal – in afwijking van hetgeen die avond is gepresenteerd – besluiten genomen, die geagendeerd zijn voor de Bondsvergadering van 16 december aanstaande.

Het voorstel wordt gepresenteerd tijdens die Bondsvergadering, waarbij wordt aangetekend dat, indien tussen amateur- en betaaldvoetbal eerder overeenstemming plaatsvindt over de voorwaarden waaronder promotie en degradatie zou kunnen plaatsvinden, dit ook eerder dan het seizoen 2022/2023 doorgevoerd kan worden.

Invoering O21-competitie – O23-competitie

Het bestuur amateurvoetbal heeft – gelet op de reacties van de clubs – besloten om per seizoen 2020/2021 een nieuwe O23-competitie voor amateurvoetbal te starten die aansluit met promotie en degradatie bij de nieuwe O21-competitie. Het voorstel voor de bondsvergadering luidt dan als volgt:

‘Invoeren van een open O23-competitie met ingang van seizoen 2020/2021, voor zowel betaaldvoetbalorganisaties als amateurverenigingen. De structuur van de O23-competitie wordt bepaald aan de hand van de inschrijvingen en zal op een later moment worden vastgesteld, waarbij primair de gedachte is om ook hier poules van acht te formeren. In zowel het na- als het voorjaar wordt een volledige competitie afgewerkt, gevolgd door promotie/degradatie, met uitzondering van divisie 1. Promotie vanuit O23 divisie 1 (naar O21 divisie 4) vindt plaats aan het einde van het seizoen. Met betrekking tot de hoofdtrainer/coach van de teams die uitkomen in de O23-competitie geldt dat hij/zij moet beschikken over een licentie UEFA B/UEFA B-jeugd.

De O23 competitie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur amateurvoetbal. Dit betekent (o.a.) dat de regelgeving van de sectie amateurvoetbal van toepassing zal zijn (zoals Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal).’

Toelichting

Als toelichting voegt de KNVB aan het voorstel toe: Voor wat de reden betreft om over te gaan tot invoering van een O23-competitie kan worden aangesloten bij de argumenten zoals deze bij de invoering van de O21-competitie zijn verwoord. Echter, vanuit de top van het amateurvoetbal is aangedrongen om voor het amateurvoetbal de leeftijdsgrens van O23 te hanteren om meer ‘ruimte’ te krijgen om deze teams samen te stellen, hetgeen meer passend is bij het amateurvoetbal. Voor de nieuw te organiseren O23-competities wordt voorgesteld de zogenoemde ‘vastspeel-regel’ voor deze competitie zodanig aan te passen dat een speler onbeperkt in een hoger team kan spelen naast het spelen in de 023-competitie. Dit om recht te doen aan het spelen van veel wedstrijden in de fase tussen jeugd en eerste elftal. Voorts zal voor doelverdedigers gelden dat zij 25 jaar of jonger moeten zijn (voor het seizoen 2020/2021 betekent dit dat zij moeten zijn geboren op of na 1 januari 1996).

Foto: Mischa Keemink

Deel dit bericht: <br>Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl