KNVB meldt uitkomsten Sportdebat Tweede Kamer

De commissie Sport heeft maandag 30 november in de Tweede Kamer gesproken met minister Tamara van Ark van Sport over het sportbeleid en de sportbegroting van het komende jaar. Verschillende thema’s die het amateurvoetbal raken kwamen aan bod. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen voor het amateurvoetbal het komende jaar.

Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona

Het Sportdebat stond dit jaar in het teken van de coronamaatregelen in de sport. Het coronavirus legt de samenleving stil en daarmee ook het Nederlandse amateurvoetbal; amateurcompetities zijn weggevallen, er mag geen publiek langs het veld en het verenigingsleven is stilgevallen. Daarom heeft de KNVB bij dit sportdebat ervoor gepleit om te blijven voetballen in coronatijd op verantwoorde en veilige manier. Onlangs heeft de KNVB ‘Plan B: Voetballen in tijden van corona’ gelanceerd, waarin we oplossingen aandragen om tijdens corona te kunnen blijven voetballen en verenigen. In het plan staan verschillende scenario’s voor onder meer het uitspelen van de amateurcompetities, veilig blijven voetballen en voor een toekomstbestendig voetballandschap. ‘Plan B: Voetballen in tijden van corona’ is een flexibel plan voor het amateurvoetbal om door deze pandemie te kunnen komen, ondanks de soms moeilijke beperkingen die ons opgelegd worden. Het laat zien hoe we ons unieke en kostbare verenigingsleven ook in de toekomst overeind willen houden.

Coronamaatregelen in de sport

Tijdens het debat kon de amateursport op veel bijval rekenen van de aanwezige Kamerleden. Alle sportwoordvoerders hebben de noodklok over de coronamaatregelen in de amateursport geluid. Veel Kamerleden riepen de minister Sport en Medische Zorgen, Tamara van Ark, op meer maatwerk in de sportsector toe te passen. Volgens de minister kunnen op dit moment de corona-maatregelen in de sport niet bijgesteld worden, omdat de besmettingscijfers nog te hoog zijn. Minister Van Ark zegde wel toe, zodra er meer ruimte is voor versoepelingen van corona-maatregelen ook de maatregelen in de sportsector aangepast kunnen worden. Juist in coronatijden draagt amateurvoetbal bij aan een gezonde en vitale samenleving die beter bestand is tegen het coronavirus.

Financiële maatregelen verenigingen

Ook de financiële situatie van sportverenigingen kwam ter sprake. Verenigingen lopen momenteel kantine-inkomsten mis en vrezen dat sponsors en leden niet lang meer de vereniging zullen blijven ondersteunen. De sportwoordvoerders benoemden de financiële gevolgen van de corona-maatregelen in de sport. Zij stelden onder meer dat de financiële regelingen voor de sportsector te complex en ontoegankelijk zijn. Voor de financiële compensatie drongen Kamerleden erop aan dat er snel een simpele regeling moet komen voor de getroffen verenigingen. De minister beloofde alles in het werk te stellen om de financiële compensatie zo snel en eenvoudig mogelijk beschikbaar te stellen.

Regelingen

Begin volgend jaar (in februari 2020) worden de regelingen TASO II (Tegemoetkoming amateursportorganisaties) en TVS II (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) weer opengesteld voor verenigingen, in totaal is er voor deze twee regelingen 60 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl