Landelijk onderzoek zaterdag- en zondagvoetbal

In de afgelopen seizoenen hebben we vastgesteld dat in bijna alle KNVB-districten verenigingen zijn die met hun eerste elftal de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal hebben gemaakt. Ook zijn er verschillende verenigingen die dit nog niet gedaan hebben, maar waarvan we weten dat ze hierover nadenken.

Door deze ontwikkelingen wordt een belangrijk doel van de KNVB – het organiseren van spannende en aantrekkelijke competities – echter een steeds grotere uitdaging.

Online vragenlijst
Omdat we op een goede manier hierop willen inspringen heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om, in navolging van al eerder uitgevoerde regionale inventarisaties/initiatieven, een landelijke inventarisatie onder alle verenigingen én voetballers te houden over de wensen én mogelijkheden omtrent het zondag- en zaterdag standaardvoetbal (1e elftallen). In februari van dit jaar hebben we alle verenigingen geïnformeerd over dit onderzoek, maar vanwege de situatie rondom COVID-19 heeft het onderzoek langer op zich laten wachten.

De komende dagen ontvangen alle veldvoetbalverenigingen (via het emailadres van het secretariaat) en senioren voetballers in Nederland een online vragenlijst waarin zij hun mening en standpunt duidelijk kunnen maken over dit onderwerp. Iedereen kan de vragenlijst invullen tot en met 1 augustus.

Vervolgtraject

Aan de hand van de bevindingen uit deze inventarisatie, gaan we in de periode september/oktober verder in gesprek met verenigingen en andere betrokkenen. Uiteindelijk streven we ernaar om in november meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van het zaterdag- en zondagvoetbal. Na de zomer ontvangen alle verenigingen hierover meer informatie.


Het laatste nieuws:

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl