Provincie: ‘Plannen Feyenoord-City botsen met provinciale afspraken’

De Provincie Zuid-Holland heeft forse kritiek op de plannen voor Feyenoord-City. Het voldoet niet aan de veiligheidseisen van de provincie en ook ziet de provincie problemen met plannen rondom geplande winkels.

In de brief van de provincie, die in handen kwam van website Vers Beton, wordt de conclusie getrokken dat het plan moet worden aangepast, omdat het ‘onvoldoende rekening houdt met de betrokken provinciale ruimtelijke belangen’.

Een van de eerste punten die de provincie aanstipt is de bouw van het stadion, dicht tegen de rivier aan. Zo kan er alleen maar dicht aan de waterkant gebouwd worden als er sprake is van een ‘groot maatschappelijk of bedrijfseconomisch belang’, maar die vereiste is volgens de provincie ‘volledig vergeten’.

Lees verder op Rijnmond.nl

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl