Tuchtcommissie: ‘FC Den Bosch zonder deel van publiek na racisme’

De onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal heeft geoordeeld dat FC Den Bosch verantwoordelijk is voor de wanordelijkheden door een deel van haar aanhang tijdens de wedstrijd tegen Excelsior van 17 november 2019, te weten het uiten van racistische spreekkoren en/of het doen van racistische uitlatingen richting speler A. Mendes Moreira van Excelsior. De club heeft tijdens en na de wedstrijd niet op een adequate wijze ingegrepen en onvoldoende maatregelen genomen.

De tuchtcommissie veroordeelt FC Den Bosch tot het spelen van de eerstvolgende drie thuiswedstrijden zonder publiek in de betreffende vakken M5 t/m M7, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. De club gaat niet tegen de uitspraak in beroep, waardoor de sanctie al van kracht zal zijn tijdens het aankomende duel tegen Jong FC Utrecht morgenavond (14 februari 2020).

Motivering

De tuchtcommissie acht racistische uitingen c.q. spreekkoren in een voetbalstadion volstrekt onacceptabel. Niet voor niets was de maatschappelijke verontwaardiging ten aanzienvan de uitingen tijdens bovengenoemde wedstrijd groot.

Naast de speler tot wie de racistische uitingen waren gericht, worden hierdoor bevolkingsgroepen gekwetst. Het is de verantwoordelijkheid van betaald voetbal organisaties om voorafgaand, tijdens en naeen wedstrijd maatregelen te nemen ter voorkoming en adequaat op te treden tegen dergelijke uitingen. Naar het oordeel van de tuchtcommissie heeft FC Den Bosch dit tijdens en na de wedstrijd nagelaten.

De tuchtcommissie verwijt FC Den Bosch onder anderedat zij tijdens de wedstrijd niet heeft erkend dat er sprake was van racistische uitingen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de stadionspeaker tijdens de wedstrijd niet heeft gemeld dat het stilleggen van de wedstrijd te maken had met racisme, terwijl dit het geval was. Daarnaast heeft de club tijdens de wedstrijd verder op geen enkele wijze ingegrepen en ook na de wedstrijd onvoldoende stappen gezet. Wel heeft de spelersgroep van FC Den Bosch een ‘dempende’ rol gespeeld.

Dat de club naar aanleiding van de racistische spreekkoren en uitlatingen tot op heden slechts één persoon heeft kunnen identificeren en een stadionverbod heeft kunnen opleggen, acht de tuchtcommissie onvoldoende en verwijtbaar. De tuchtcommissie heeft vastgesteld dat FC Den Bosch,nade ontkenning in eerste instantie, de racistische uitlatingen en spreekkorenuiteindelijk wel heeft erkend en dat de club heeft aangegeven dat er nu stappen worden gezet om in de toekomst dergelijke incidenten te voorkomen. Hoewel hierbij sprake is van ‘beter laat dan nooit’, neemt dit niet weg dat er tijdens en na de wedstrijd verwijtbaar is gehandeld.

Strafmaat

Gezien de ernst van de overtreding acht de tuchtcommissie het volledig gerechtvaardigd om direct over te gaan tot het sluiten van meerdere vakken, van waaruit de racistische spreekkoren en uitingen klonken, voor de duur van drie thuiswedstrijden, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. De vakken M5 t/m M7 blijven gedurende deze wedstrijden gesloten, waarbij de seizoenkaarthouders van deze vakken geen toegang krijgen tot het stadion.

De tuchtcommissie realiseert zich dat de straf ook supporters zal raken die geen schuld hebben aan de wanordelijkheden, maar bij gebreke aan identificatie van de daders is daar niet aan te ontkomen. Het in mindering brengen van winstpunten zou geen recht doen aan het optreden van de spelersgroep van FC Den Bosch, terwijl het louter opleggen van een geldboete niet passend is bij de ernst van de begane overtreding.

Deel dit bericht: <br>Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl