25 Europese Boksbonden slaan de handen ineen om het Olympisch Boksen te redden

Afgelopen maandag 8 oktober jl. is er in Rome een bijeenkomst geweest van 25 verontruste vertegenwoordigers van Europese Boksbonden. Reden van deze bijeenkomst is de grote onrust die is ontstaan binnen de AIBA en de daarop volgende mededeling van het Internationaal Olympische Comité dat het boksen mogelijk van de Olympische agenda in Tokyo’2020 zou kunnen worden gehaald. Na de bespreking is de volgende gezamenlijke verklaring opgesteld.

VERKLARING

Tijdens de vergadering die afgelopen maandag plaatsvond in Rome hebben vertegenwoordigers van 25 Europese Boksbonden gesproken over het komende AIBA-congres dat in Moskou wordt gehouden op 2 en 3 november a.s., alsmede over de dreiging van het IOC het boksen van de Olympische agenda te verwijderen.

Unaniem sprak de groep haar vertrouwen uit in Franco Falcinelli (Voorzitter Europese Bond) en vraagt aan AIBA zijn uitgesproken schorsing ongedaan te maken, mede vanwege de recente verklaring van het IOC dat sommige punten in de zaak tegen hem onjuist zijn.

De Bonden spraken over de dreiging van het IOC om het boksen van de Olympische Spelen te verwijderen en verzoeken via hun afgevaardigden dat AIBA hierop direct actie onderneemt en met het IOC overeenstemming bereikt om het Olympische boksen op de kalender te houden en te voorkomen dat de bokssport in zijn totaliteit ernstig wordt beschadigd.

De vergadering heeft eveneens aan de AIBA gevraagd inzicht te geven in de huidige financiële situatie van de AIBA. Ook zullen voorgestelde statutenwijzigingen door de AIBA tijdig aan alle leden moeten worden voorgelegd. Tenslotte wordt de AIBA gevraagd te zorgen voor een open en eerlijk verkiezingsproces onder toezicht van het IOC en te zorgen voor de juiste “good-governance”-procedures.

Foto: Mischa Keemink


Het laatste nieuws:

Deel dit bericht: <br>Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email
Mischa Keemink

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl