‘4,5 miljoen Nederlanders sporten minder door Corona’

Het gaat niet goed met de sportende Nederlanders. De sportparticipatie is sterk afgenomen nu de mogelijkheden op in teamverband te trainen en wedstrijden te spelen.

Door de coronacrisis sporten ruim 4,5 miljoen Nederlanders minder omdat de sportvereniging al tijen op slot zit. Het ONC*NSF stelt dat vooral kinderen t/m 12 jaar (49%) en jongvolwassenen t/m 30 jaar (38%) sporten minder wanneer zij niet bij hun club terechtkunnen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ over de maand februari 2021, uitgevoerd door Kantar in opdracht van NOC*NSF.

Het NOC*NSF meldt: ‘Bovendien geeft bijna een kwart van de Nederlanders aan lastig motivatie te vinden om in zijn of haar eentje te sporten (23%). Bij de leeftijdsgroepen 13-18 jaar (31%), 19-30 jaar (34%) en 31-44 jaar (27%) liggen deze percentages nog hoger. De coronacrisis trekt een zware wissel op de fysieke en mentale gesteldheid van Nederlanders. Vooral op de groep Nederlanders die minder is gaan sporten of is gestopt met sporten. In de verlengde lockdown geeft maar liefst 51% van deze groep aan zich fysiek minder fit te voelen. Onder jongeren van 19 t/m 30 jaar ligt dit percentage zelfs nog hoger (61%). Deze groep jongeren geeft aan zich ook minder weerbaar te voelen (42%). Eén op de vier Nederlanders die minder is gaan sporten of die gestopt is met sporten zegt een stuk ongezonder te zijn gaan eten.’

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl