KNVB richt zich tot clubs: ‘Afsteken vuurwerk aan banden’

De KNVB wil vuurwerk binnen het voetbal terugdringen. Niet omdat vuurwerk niet mooi is, maar omdat het afsteken van vuurwerk op dichtbevolkte plekken levensgevaarlijk is. Zo kan knalvuurwerk (blijvende) gehoorschade opleveren. Afgelopen weekeinde liep het na vuurwerk dat zowel NSVV als Altena afstak uit de hand. Beide supportersgroepen hadden rookpotten die geen schade opleverden. Een NSVV-supporter met knalvuurwerk verwondde echter wel de Altena-keeper. Deze raakte gewond en het duel werd direct uitgesteld.

Fakkels kunnen een temperatuur van 1700 graden krijgen en zware brandwonden tot gevolg hebben en is het inademen van de giftige rook van rookpotten niet bepaald goed voor de gezondheid. ,,Je zult er maar tussen staan. Misschien zelfs met je kinderen. Het wachten is op de eerste dode als gevolg van vuurwerk”, schreef directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee laatst in een column, waarin hij pleitte vuurwerk uit het (amateur)voetbal te bannen.

Risico

Dat lijkt vergezocht, maar ook in het amateurvoetbal vormt vuurwerk een serieus risico. Daarom doet de KNVB een dringend beroep op alle supporters om geen vuurwerk meer af te steken rondom het voetbal. Het is écht gevaarlijk en kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. En dat wil niemand. Daarom: stop vuurwerk!

Maatregelen

Daarom laat de KNVB de clubs weten: ‘Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten, bestemd voor vermakelijkheidsdoeleinden, die met een ontstekingsmiddel, tot ontbranding kunnen worden gebracht. Ook fakkels en rookpotten vallen onder de noemer vuurwerk. De vereniging moet alles in het werk stellen om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd. De thuisspelende vereniging maakt daarvoor voorafgaand aan de wedstrijd aan de supporters (bezoekers) duidelijk kenbaar dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Indien er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de aanklager. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. De door de vereniging aangestelde scheidsrechtersbegeleider stelt het arbitrale trio op de hoogte van de door de vereniging genomen maatregelen ter voorkoming van het afsteken van vuurwerk. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk.

Afwijkingen van het voorgaande zijn alleen mogelijk, wanneer schriftelijke ontheffing is verleend door de gemeentelijke of provinciale overheid. De vereniging is verantwoordelijk voor het aanvragen van een ontheffing en maakt hiervan van te voren schriftelijk melding bij de KNVB.’

Foto: Archief Mischa Keemink

Het laatste nieuws:

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl