Rekenkamer Rotterdam: ‘Teveel onduidelijk voor besluit nieuws stadion’

Sinds het najaar van 2019 doet de rekenkamer onderzoek naar de financiële betrokkenheid van de gemeente bij Feyenoord City. Eerder is in juli 2020 een tussentijdse brief gepubliceerd. In navolging van de aanbeveling van de rekenkamer in deze brief is door de gemeente een publiek kader opgesteld over de noodzaak tot aandeelhouderschap in het nieuwe stadion. Naar het oordeel van de rekenkamer blijft het publiek belang van aandeelhouderschap echter onvoldoende onderbouwd.

In opdracht van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening is onderzoek uitgevoerd om te toetsen of aan gestelde voorwaarden in de Position Paper is voldaan. Uit de toetsing is op te maken dat over substantiële voorwaarden geen uitspraak wordt gedaan. De bereidheid van betrokken financiers is niet getoetst en het ontbreekt aan duidelijkheid over de financieringsstructuur en het risicoprofiel van de business case. Ook zijn er onzekerheden over de bouwkosten en de risico’s voor de gemeente bij de erfpachtconstructie voor de landaanwinning. Alles overziend en gelet op het uitgangspunt dat aan alle voorwaarden van de Position Paper moet zijn voldaan, vindt de rekenkamer dat het nemen van een definitief besluit nu niet goed mogelijk is.

Indien de raad toch besluit tot deelname in het stadion dan beveelt de rekenkamer aan heldere normen te formuleren voor het toetsen van opschortende voorwaarden. Ook dient op onafhankelijke wijze te worden bewaakt dat andere nog uit te voeren acties daadwerkelijk plaatsvinden. Ook is helderheid nodig over de precieze invulling van de landaanwinning en de financiële risico’s die de gemeente daarbij loopt.

Deel dit bericht: <br>Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl