In de maand januari 2019 heeft Sparta Rotterdam haar achterban geïnformeerd over de stadion- en trainingscomplexplannen. De afgelopen maanden heeft het dossier door het vertrek van de verantwoordelijke wethouder enige vertraging opgelopen, echter zal op korte termijn met de Gemeente Rotterdam bijgepraat worden om financiering van de plannen mogelijk te maken.

De afgelopen maanden is er wel met de R.V. & A.V. Sparta overeenstemming bereikt over de beoogde nauwe samenwerking tussen de amateurafdeling en de betaald voetbal organisatie, alsmede het toekomstig beheer van het gehele sportcomplex Nieuw Terbregge door Sparta Rotterdam. Partijen vonden elkaar in een raamwerkovereenkomst die stapsgewijs tot vijf overeenkomsten moet leiden om de samenwerking inhoudelijk nader vorm te geven.

De prioriteit in de plannen ligt op het trainingscomplex. De verbouwing van het complex behelst o.a. de realisatie van een nieuw onderkomen van de A-selectie en Jong Sparta. Nadat dit onderkomen in gebruik kan worden genomen kan er pas een start worden gemaakt met de stadionontwikkeling. Door voorgaand gegeven speelt Sparta nog minimaal één seizoen op kunstgras in het Kasteel.

Waar de focus van de uitbreiding op Terbregge op het creëren van vierkante meters en inhoud ligt (kwantiteit), ligt de focus in het stadion op de kwalitatieve verbetering van de faciliteiten voor supporters en sponsoren. Met name de supportersfaciliteiten zoals toiletten en publiekscatering staan hoog op deze lijst. Voor wat betreft de geplande uitbreiding met twee rijen zitplaatsen rondom het veld: hier wordt nader op gestudeerd om dit anders in te vullen.


Het laatste nieuws:

Avatar foto

DoorMischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl