Voltallige bestuur SVV stapt op

Het volledige bestuur van SVV legt hun functie neer, dat was de uitkomst van de ledenvergadering die gisteren bij de Schiedammers plaatsvond. Voorzitter Edwin Suttorp geeft middels een persbericht toelichting:

Het afgelopen jaar heeft SVV in vele opzichten een roerig jaar gekend. Naast de viering van het 115 jarig bestaan, de 70 ste verjaardag van het landskampioenschap en de verhuizing naar het nieuwe complex als hoogtepunten, was er ook minder positieve aandacht voor ontwikkelingen rondom onze organisatie en selecties.

Voor het oog van de buitenwereld waren dit soms zorgwekkende ontwikkelingen, voor het bestuur waren dit de gevolgen van noodzakelijke stappen die moesten worden gemaakt om door verandering een nieuw, gezond nulpunt te bereiken op het gebied van cultuur, organisatie en financiën.

Met het afsluiten van het seizoen, is dit nulpunt bereikt en was het tijd voor de volgende fase waarin de vereniging naar een nieuwe toekomst kon worden ontwikkeld.

Het bestuur is slechts een onderdeel van een bredere organisatie. De afgelopen maanden is ons gebleken dat er in de rest van de organisatie onvoldoende draagvlak kan worden bereikt om de stappen te maken, die het bestuur absoluut noodzakelijk acht om de vereniging verder te brengen.

Door het ontbreken van de nodige samenhang, ziet het bestuur onvoldoende mogelijkheden om nog langer waarde toe te voegen, reden waarom het volledige bestuur heeft besloten zijn functie neer te leggen. Dit besluit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 november medegedeeld en toegelicht aan de leden.

Het bestuur heeft hierdoor vanaf heden een demissionaire status en zal zich de komende periode richten op het afronden van lopende zaken en de zorg voor een ordentelijke overdracht.

De bestuursleden dragen SVV een warm hart toe en de vereniging verdient een gezonde toekomst. Wij wensen daarom het nog te vormen nieuwe bestuur veel succes met het bouwen hieraan. Wij danken alle leden, sponsoren en andere belanghebbenden die ons hebben gesteund en aangemoedigd in het afgelopen jaar.


Het laatste nieuws:

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl