VVK: DVO’32 ‘Boos op Zwaluwen Vl en kan claim verwachten’

VLAARDINGEN – Eerder vandaag werd bekend dat de wedstrijd in het Vlaardings Voetbal Kampioenschap tussen DVO’32 en hoofdklasser Zwaluwen Vl wordt uitgesteld daar de laatstgenoemde club geen elftal op de been kan brengen. Dit argument heeft kwaad bloed gezet bij DVO’32. Online doet de vierdeklasser beklag over de gang van zaken.

,,Gisteren tegen het einde van de middag is DVO’32 benaderd door Zwaluwen met de mededeling ”Wij zijn de wedstrijd van morgenavond vergeten”. Dit terwijl eind januari al de loting is geweest en het wedstrijdprogramma al vroeg bekend was. Ook stond de wedstrijd gewoon op de website van vv Zwaluwen. En dan toch……vergeten!!. Hoezo vergeten? Kortom Zwaluwen wilde de wedstrijd verzetten naar een later tijdstip omdat 19:00 uur niet haalbaar zou zijn. Voor DVO’32 is 19:00 uur gekozen en gecommuniceerd mede omdat DVO’32 geen verlichting heeft rond haar hoofdveld,” staat te lezen op Facebook.

,,Dit ook allemaal omdat inmiddels het hoofdveld was voorzien van prachtige witte lijnen, veel vrijwilligers bereid waren gevonden de avond te helpen, de muziek was geregeld, reclame gemaakt voor de wedstrijd, berichten op Facebook geplaatst, eten voor de selectie, de inkopen waren verricht, de buitenbar was gerepareerd, selectiespelers hebben uren opgenomen van hun werk of voor oppas geregeld om tijdig aanwezig te kunnen zijn, kortom door veel leden/vrijwilligers waren kosten noch moeite gespaard om van deze avond een feest te maken.”

,,Inmiddels had Zwaluwen, ook op verzoek van DVO’32, contact gezocht met de Stichting Vlaardings Voetbalkampioenschap. In dat contact heeft Zwaluwen aan de Stichting kenbaar gemaakt dat de wedstrijd in overleg met DVO’32 is verplaatst naar dinsdag 12 april. De Stichting heeft dit klakkeloos, dus zowel het niet doorgaan van de wedstrijd vanavond als de nieuwe datum 12 april, overgenomen en de scheidsrechter afgebeld. Maar zoals u begrijpt, heeft DVO’32 hier helemaal niet mee ingestemd. Kortom Zwaluwen vergeet iets en vervolgens bepaalt zij ook wanneer de wedstrijd moet worden gespeeld. Dit gaat DVO’32 veel te ver. Een dergelijke behandeling door wie dan ook is DVO’32 is onbehoorlijk laat staan …….. DVO’32 gaat hier dus absoluut niet mee akkoord. Op 12 april wordt sowieso deze wedstrijd NIET gespeeld. Ondanks dat dit nu is vermeld op vlaardingsvoetbal.nl.”

,,DVO’32 heeft inmiddels de Stichting hiervan in kennis gesteld. DVO’32 heeft daarin aangegeven wat zij van deze gang van zaken vindt en verwacht van de Stichting dat zij de nodige actie onderneemt. Dit laat DVO’32 nu nog open, in afwachting van de reactie van de Stichting. Zwaluwen heeft inmiddels telefonisch haar excuses aangeboden hoe het allemaal heeft kunnen plaatsvinden. Wel overweegt DVO’32 een factuur op te stellen voor gemaakte kosten. Kosten die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden, simpel door tijdig contact op te nemen. “Vergeten” is onmogelijk.” Wordt vervolgd.

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl

Geef een antwoord