KNVB: ‘Per 1 januari nieuwe regels voor betalingen aan spelers’

Per 1 januari 2022 treden nieuwe regels in werking voor het betalen van spelers in het amateurvoetbal. Spelerscontracten die vanaf deze datum worden gesloten moeten voldoen aan de nieuwe regelgeving. Volgens de nieuwe regels mogen amateurvoetballers géén andere vergoeding meer ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling.

Concreet betekent het in werking treden van de nieuwe regels op 1 januari 2022 het volgende:

  • Alle spelerscontracten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten, moeten voldoen aan de nieuwe regelgeving (de enige wijziging op dat moment t.o.v. nu is dat er geen reglementair verplichte arbeidsomvang meer geldt);
  • Amateurspelers mogen vanaf de start van het seizoen 2022/’23 geen andere vergoeding ontvangen (voor deelname aan trainingen en/of wedstrijden) dan een onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding (ongeacht wie de vergoeding betaalt). Zij mogen dus ook niet meer een niet door de KNVB geregistreerde arbeidsovereenkomst hebben;
  • Indien een amateurspeler na 1 januari 2022 wordt overgeschreven (daarvoor zal dan dispensatie verleend moeten zijn), mag hij/zij bij zijn/haar nieuwe club (ongeacht wie dit betaalt) niet méér ontvangen dan een onkostenvergoeding of vrijwilligersvergoeding voor zijn/haar deelname aan trainingen en/of wedstrijden.

Een amateurspeler mag dus niet méér worden betaald dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of de vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de vrijwilligersregeling. Wil men wel meer betalen, dan moet dit via een spelerscontract en wordt de speler contractspeler.

Klik HIER voor alle informatie over de nieuwe regels.

Webinar

Op 4 november 2021 organiseert de KNVB van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur een webinar over de nieuwe regels. Tijdens dit webinar wordt een korte toelichting gegeven over de gewijzigde regels. Daarnaast gaat de Belastingdienst nader in op de vrijwilligersvergoeding (wat mag wel en wat mag niet). Ook komt een aantal belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen/aandachtspunten, in verband met de nieuwe regels, aan de orde. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.


Het laatste nieuws:

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl